Verhoging btw tarief

Per 1 oktober 2012 wordt het hoge btw tarief verhoogd van 19% naar 21%, dit is een van de afspraken van het ‘lente’akkoord. Van belang is hierbij vooral het tijdstip van de levering of dienst, en dus niet het moment van factureren. Diensten die geleverd zijn voor 30 september, en worden gefactureerd in oktober, mogen tegen het tarief van 19%. Andersom, als je een auto koopt en betaalt in september, maar de auto wordt pas in oktober geleverd, is het tarief van 21% van toepassing.

Het ministerie heeft een aantal vragen hierover beantwoord op de site van de belastingdienst, zie hiervoor de volgende link:

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2012/08/06/vragen-en-antwoorden-over-de-btw-verhoging-van-19-naar-21-per-1-oktober-2012.html